STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ

Omluvte prosím dočasné omezení našich webových stránek, v tuto chvíli pro Vás připravujeme novou prezentaci, doufáme, že se Vám bude líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme.

Outsourcing se v České republice stává strategickou disciplínou a proniká i do netradičních segmentů. Praxe ukazuje, že v současnosti zhruba 70 % českých firem řeší outsourcing strategicky.
Outsourcing je užší formou spolupráce mezi firmami.

Týká se to činností, kterou by sice společnost byla schopna zajistit vlastními silami, ale činit tak nechce či z nějakého důvodu nemůže. Nákup pracovní činnosti prostřednictvím outsourcingu vyjde firmu ve výsledku levněji než by požadované činnosti vykonávala vlastními silami. Outsourcingový partner se specializuje na danou oblast a tudíž je schopen dosáhnou požadovaného výkonu mnohem levněji.

Nejtypičtějším příkladem outsourcingu bývají různé podpůrné a vedlejší činnosti nezbytné pro chod společnosti. Jedná se o tzv. dělbu práce zajišťovanou na základě smlouvy. Outsourcing je obchodním rozhodnutím vedoucím ke snížení nákladů, k získání času na hlavní činnost firmy, a to s ohledem na její konkurenceschopnost.

Outsourcing lze klasifikovat jako formu nadstandardního dodavatelsko-odběratelského vztahu, který v současné době nabývá stále většího významu. Stále více podniků hledá v outsourcingu způsob, jak zlepšit vlastní činnosti, jak se zbavit podnikové neefektivity. Pokud je outsourcing důkladně analyzován a následně zaveden, stává se opravdu významným nástrojem pro zefektivnění činností v podniku a získání konkurenční výhody

https://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing

V jakých odvětvích to umíme :